Leif Thingnes

  • Født: 17. april 1943
  • Død: 6. juli 2021

Min kjære mann, vår gode pappa og svigerfar, farfar og morfar, bror, svoger og onkel

La oss minnes de lykkelige dager, da sorg og smerte fremmed var. La oss minnes de hyggelige dager da vi alle sammen var.

Min kjære mann, vår gode pappa og svigerfar, farfar og morfar, bror, svoger og onkel

La oss minnes de lykkelige dager, da sorg og smerte fremmed var. La oss minnes de hyggelige dager da vi alle sammen var.

Bestill blomster