Bente Carlsen

  • Født: 17. november 1952
  • Død: 13. juni 2021

Bilder


Video og lydfiler
Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: