Freydis Hermansen

  • Født: 22. juni 1935
  • Død: 15. mai 2021

Til minne om vår kjære Freydis


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: