Lorentz Andreas Lossius

  • Født: 25. august 1935
  • Død: 26. mars 2021

Bilder


Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: