Informasjon

Eva Oline Johannessen

  • Født: 26. november 1938
  • Død: 28. desember 2018

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: