Kirsten Johanne Stene Thomassen

  • Født: 4. april 1929
  • Død: 22. august 2018

Mormor

Vår kjære mormor sovnet stille inn onsdag 22. august 2018.

Bilder

Bilde til minneord


Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: